Collaboration

Jeśli chcesz się ze mną skontaktować lub nawiązać współpracę - napisz na maila - zomik2001@interia.pl lub skontaktuj się ze mną na Facebook'u.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
If you want to contact me - write on my e-mail - zomik2001@interia.pl or try to contact me on Facebook.

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

Każdy zostawiany przez Ciebie komentarz sprawia m ogromną radość !
Dziękuję, bo to wy motywujecie mnie do dalszej pracy :)

© Pinkie sky

This site uses cookies from Google to deliver its services - Click here for information.

Blogger Template Created by pipdig