Photos

Mój aparat : Nikon D3200
Obiektyw : Nikkor 18-55 mm/ Pentacon auto 1.8/Helios 44m-4/Nikkor 18-105mm
Obróbka zdjęć : Photoscape/Photoshop CC 2015

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

Każdy zostawiany przez Ciebie komentarz sprawia m ogromną radość !
Dziękuję, bo to wy motywujecie mnie do dalszej pracy :)

© Pinkie sky

This site uses cookies from Google to deliver its services - Click here for information.

Blogger Template Created by pipdig